logo

Datasäkerhetspolicy

Register- och säkerhetspolicy

 1. Föreningens namn
  Registret upprättshålls av Westcoast Street Cruisers ry, Rajalahdentie 43, 65280 Vasa.

 2. Kontaktperson som är ansvarig för registret
  Vesa Kojonen, info@westcoastmotorshow.fi, +358 (0) 408651061.

 3. Namn på registret
  Kundregister / utställarregister för Westcoast Street Cruisers ry / Westcoast Motor Show

 4. Rättslig grund och syfte att behandla personuppgifter
  Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU: s allmänna databeskrivningsförordning är samtycke från personen. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kommunicera med kunderna / utställarna. Data används inte för automatisk beslutsfattande eller profilering. Den insamlade informationen är endast tillgänglig för föreningen som organisera utställningen. Information säljs inte eller lämnas till tredje part.

 5. Innehållet i registret
  Den information vi lagra i registret är: personens namn, telefonnummer, e-postadress, adress och IP-adress för nätverksanslutningen. Uppgifterna lagras till slutet av kalenderåret.

 6. Vanliga informationskällor
  Den information som vi sparar i registret erhållas från utställaren / kunden. Information som skickas till oss av utställaren / kunden via webbformulär, e-post, telefon, sociala medier, möten och andra situationer sparas i registret.

 7. Överlåtande av information och överföring av data utanför EU eller EES
  Information lämnas inte till andra parter. Informationen så som namn på ägaren samt boningsort kommer att publiceras på bilinformationsbladet under utställningen samt eventuellt även på prislistan på föreningens hemsida.

 8. Principer för registersäkerhet
  Registret hanteras med försiktighet och informationen som behandlas av informationssystem är korrekt skyddat. Att hålla registerinformationen på Internet-servrar säkerställer att maskinvaran och den digitala säkerheten för hårdvaran hanteras korrekt. Registerupprätthållaren säkerställer att lagrade data, såväl som serveråtkomst och annan viktig information för säkerheten för personuppgifter, behandlas konfidentiellt och endast av de föreningsmedlemmar vars arbetsbeskrivning innehåller utställarregistrets hantering.

 9. Rätt till inspektion och rätt att kräva korrigering av information
  Varje person i registret har rätt att kontrollera den information som finns lagrad i registret och att begära korrigering av felaktig information eller komplettering av ofullständig information. Om en person vill kontrollera informationen som är lagrad om henne eller honom eller behöver rätta till det, måste begäran skickas skriftligen till registrets upprätthållare via e-post. Registerupprätthållaren kan vid behov begära att sökanden bevisar sin identitet. Registerupprätthållaren besvarar kunden inom den tidsram som föreskrivs i EU: s databeskyddsförordning (som regel inom en månad).

 10. Övriga rättigheter i samband med behandling av personuppgifter
  En person i registret har rätt att begära avlägsnande av personuppgifter om honom / henne från registret. På samma sätt har de registrerade andra rättigheter enligt EU: s allmänna databeskrivningsförordning, såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar måste skickas skriftligen till registerupprätthållaren. Han kan begära att sökanden, om det behövs, bevisar sin identitet. Registerupprätthållaren besvarar kunden inom den tidsram som föreskrivs i EU: s databeskyddsförordning (som regel inom en månad).