logo

Näyttelyn Säänöt

Westcoast Motor Show Osallistumisehdot ja Info

 1. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET
  Näytteilleasettajina voivat olla moottori-, autoilu-, moottoriurheilu- ym. vastaavien alojen yksityiset henkilöt. Ainoastaan ne ajoneuvot, jotka näyttelynjärjestäjä on hyväksynyt, saadaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset näyttelyesineet, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille tai yleisölle.Näytteille asettajilla ei ole lupaa tuoda sponsoreidensa yms. tuotteita myyntiin / esille osastolle ilman erillistä lupaa. Näytteille asetettuja tuotteita ei saa näyttelyn aikana viedä pois osastolta ilman järjestäjän lupaa.

 2. NÄYTTELYTILAN VARAUS
  Sitova näyttelytilan varaus tehdään järjestäjän vahvistamalla lomakkeella siinä ilmoitettuun päivään mennessä. Järjestäjän kirjallisesti hyväksymä varaus on molempia osapuolia sitova, näyttelypaikkaa koskeva sopimus. Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa tai hylätä ilmoittautuminen syytä tähän ilmoittamatta.

 3. NÄYTTELYOSASTOJEN SIJOITUS
  Järjestäjä määrittelee osastojen lopullisen sijainnin sekä mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajan toivomukset.

 4. NÄYTTEILLE ASETTAMINEN JA OSASTOJEN PURKAMINEN
  Näytteilleasettaja, jonka nimissä osasto / autopaikka on varattu, vastaa viime kädessä oman osastonsa järjestäjille aiheuttamista kustannuksista. Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa aiheuttamista kustannuksista. Näytteille asettaja on itse velvollinen huolehtimaan osastonsa siisteydestä.
  Mikäli näytteilleasettaja pystyttää seiniä yms. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuristoihin tai käytäviin, hänen on huolehdittava myös niiden siistimisestä. Seinistä yms muuten tilaa ja näkyväisyyttä rajaavista elementeistä pitää neuvotella järjestäjän kanssa etukäteen.

 5. SÄHKÖVIRTA JA -TYÖT
  Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa järjestäjältä erikseen osastossaan tarvitsemansa sähkövirran.

 6. PALO- JA MUU TURVALLISUUS
  Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia ja botniahallin paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisen ennakkolupa. Tupakointi on näyttelyhalleissa ehdottomasti kielletty. Suosittelemme akkukaapelin irroittamista mikäli on mahdollista.

 7. VARTIOINTI
  Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella, mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.

 8. VAKUUTUKSET
  Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista ja rakennelmista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. Näytteilleasettajan itsensä aiheuttamia vahinkoja tämä vastuuvakuutus ei korvaa. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeelliseksi katsomastaan varkaus-, palo-, vastuu- tai muista vakuutuksista.

 9. MUSIIKIN SOITTO
  Musiikkivälineiden käyttöön on saatava järjestäjän lupa. Hallissa on mahdollista pitää juontajalta erikseen pyydetyllä luvalla soitto esityksiä pituudeltaan 1-2 min. Näitä järjestetään yksi kerrallaan, kerran max kerran tunnissa. Muuten hallissa äänentasot on oltava minimissä tai kokonaan poissa. Näytteilleasettaja vastaa tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämänsä musiikin osalta. Äänen voimakkuutta osastolla valvotaan ja häiriötä aiheuttavat esitykset keskeytetään. Järjestäjillä on oikeus poistaa näytteille asettaja autoineen hallista, jos sovittuja sääntöjä ei noudateta.

 10. SIIVOUS
  Näyttelynjärjestäjä hoitaa yleissiivouksen. Näytteilleasettaja on velvollinen hankkimaan tarvittavat roska-astiat osastolleen. Rakennus- ja purkuvaiheen yhteydessä syntyvät roskat ja rojut on näytteilleasettajan toimitettava pois näyttelyalueelta. Näytteileasettaja on velvollinen huolehtimaan toimintansa aiheuttamien jätteiden lajittelusta ja toimittamisesta tapahtumajärjestäjän osoittamaan paikkaan.
  Mikäli siivousta ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, on järjestäjällä oikeus periä siivouskulut.

 11. YLEISET MÄÄRÄYKSET
  Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden näyttelyn peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei sitä voittamattomien esteiden (Force Majeur) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Lakien vastaisia tuotteita tai siveettömiksi tulkittavat julkaisuja, tuotteita tai esityksiä ei saa näyttelyssä esiintyä.